0

با این ارتباط هیچوقت تنها نمی مانید!

سایت پرشین لیدی

ارتباط موثر اجتماعی و موفقبا این ارتباط هیچوقت تنها نمی مانید!
ما از این طریق می‌توانیم به خواسته‌هایمان برسیم این روش باعث دوستی‌های خوب می‌شود و هیچوقت تنها نمی‌مانیم اگر ما با دیگران خوب ارتباط برقرار كنیم، خواسته‌های خود را درست و واضح بیان كنیم و ….

مقرراتی برای یک رابطه

امروزه ما در دنیایی زندگی می كنیم كه ناگزیر از ارتباط و برخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است كه هیچ كس قادر نیست بدون كمك ومساعدت وارتباط با دیگران ، نیازهای معمولی خود را برطرف سازد .

ارتباط فرآیندی است كه طی آن افكار، عقایـد و احساسات یك فرد به فرد دیگر منتقل می شود. ارتباط فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته كه از طریق آن احساسات و نظرات به شكل پیامهای كلامی و غیر كلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراك می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این كه ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعكس می باشد.

به طور کلی ارتباط در سه سطح برقرار می شود كه عبارتند از:

* ارتباط درون فردی که همان ارتباط با خود است و شامل فعالیت هایی مثل پرورش افكار ،تصمیم گیری، خودنگری و …. می شود.

* ‌ارتباط بین فردی که به ارتباط بین دو یا چند نفر گفته می شود و فعالیت هایی مثل مصاحبه، مشاوره، تهیه نوشته یا مقاله را شامل می شود.

* ارتباط عمومی (جمعی ) که در این ارتباط پیام برای جمعی از مخاطبین ارسال می شود. این نوع ارتباط ممكن است مستقیم یا غیرمستقیم (رادیو، تلویزیون، مجله و … ) باشد.

همچنین انــواع ارتبـاط عبارتند از:

* ارتباط كلامی

* ارتباط غیركلامی
ارتباط فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته كه از طریق آن احساسات و نظرات به شكل پیامهای كلامی و غیر كلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراك می شوند
ارتباط كلامی

در این نوع ارتباط برای انتقال پیام از كلمات استفاده می شود. انتقال پیام می تواند به صورت گفتاری یا نوشتاری باشد ارتباط كلامی بیشتر برای بیان ایده ها ، حقایق و نظرات به كار می رود.

ارتباط غیر كلامی

انتقال اطلاعات و احساسات بدون استفاده از كلمات ارتباط غیركلامی است. در این ارتباط تمام رفتارها، علایم و اشیا باعث مبادله پیام می شوند.

حال سئوالی كه اینجا مطرح می شود این است كه چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار كنیم وجهت افزایش این ارتباط چه كارهایی باید انجام دهیم یا اینكه چه كارهایی نباید انجام دهیم؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که در معاشرت باید با روی گشاده و نرمی و مهربانی با همه رفتار نمود و تند خویی با هركس كه باشد بد است .
مقرراتی برای یک رابطه

اگر خود را در سطح دیگران قرار دهیم و از زبان آنها برای انتقال نقطه نظرهای خود استفاده كنیم ،اغلب به نتیجه دلخواه می رسیم وبا دیگران در سطح خود آنها ظاهر شدن همان برقراری ارتباط موثر می باشد .

بعضی ها گمان می كند كه ارتباط فقط شامل حرف زدن ،نوشتن و یا بحث كردن است ، اینها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی در واقع ارتباط را رفتاری می گوییم كه پیامی در خود دارد كه توسط طرف مقابل ما درك می شود، خواه شفاهی باشد یا غیر شفاهی ،آگاهانه یا ناآگاهانه ، عمدی و…. ولی اگر ادراك شود ،جنبه پیام ارتباطی پیدا می كند و همین عدم درك پیام رابطه را مختل، معشوق و نارسا می سازد. ارتباطات عامل و منشا بسیاری از شادیها و غصه ها و رنجها زندگی است ، زندگی شاد ، زندگی سرشار از دوستی است.

ارتباط خوب چه فایده‌هایی دارد؟

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که از طریق یک ارتباط خوب می‌توانیم به خواسته‌هایمان برسیم.ارتباط خوب باعث دوستی‌های خوب می‌شود و هیچوقت تنها نمی‌مانیم.اگر ما با دیگران خوب ارتباط برقرار كنیم، خواسته‌های خود را درست و واضح بیان كنیم، به صحبت‌های آن‌ها خوب گوش كنیم، نظرات و خواسته‌های آن‌ها را درك كنیم و در شنیدن و درك نظرات دیگران صبور باشیم و به آن‌ها احترام بگذاریم، آن وقت ارتباطات و دوستی‌هایی را تجربه می‌كنیم كه زندگی ما را شادتر و لذت‌بخش‌تر می‌كند.

ولی اگر نتوانیم به دیگران احترام بگذاریم، اگر جرات نداشته باشیم درباره خواسته‌ها و یا نیازهایمان با دیگران صحبت كنیم. اگر نتوانیم حرفی غیر از حرف‌های خودمان را بپذیریم و اگر ما با دیگران بدرفتاری كنیم آن وقت تنهایی را تجربه می‌كنیم و شادی و لذت دوستی‌های خوب را تجربه نخواهیم كرد.
شنونده خوبی باشیم و گوش كردن را یاد بگیریم .گوش كردن به سخن وكلام دیگری موجب می شود تا او در نهایت آرامش خیال ، به طور واقع ، منویات قلبی و احساسات خود را با ما در میان بگذارد و برایمان احترام قائل شود و آماده شنیدن نظرات ما شود

شیوه های افزایش ارتباط خود با دیگران

صریح و صادق بودن

سعی كنیم در روابط خود با دیگران صریح و صادق باشیم ، در گفته های خود صریح و صمیمی باشیم و از هر نوع ابهامی اجتناب كنیم ، چون اگر منظور خود را با صراحت بیان نكنیم طرف مقابل ما به اشتباه می افتد و به حدس و گمان متوسل می شود و از واقعیت دور می گردد.

احساسات خود را بیان كردن

با احساس خود رو راست باشیم ، سعی كنیم مشكلات زندگی و احساساتی كه داریم، با همسر و شریك و با طرف مقابل خود در میان بگذاریم .حتی اگر گمان كنیم كه باعث ناراحتی آنها میشود. اگر می خواهیم با طرف مقابل خود ارتباطی معقول و منطقی بر پایه تفاهم داشته باشیم ، بهترین روش رو راست بودن است و احساس خود را با وی در میان گذاشتن است .

تاكید بر خصوصیات مشترك، ارتباط را موثر می كند.

مقرراتی برای یک رابطه
شنونده خوبی بودن

شنونده خوبی باشیم و گوش كردن را یاد بگیریم .گوش كردن به سخن وكلام دیگری موجب می شود تا او در نهایت آرامش خیال ، به طور واقع ، منویات قلبی و احساسات خود را با ما در میان بگذارد و برایمان احترام قائل شود و آماده شنیدن نظرات ما شود.

شخصیت افراد در نظر گرفتن

باید ببینیم طرف مقابل ما چه شخصیتی دارد ، برون گراست یا درون گرا ، برای صمیمیت با درون گرایان باید ببینیم چه ایده ها و ارزشهای برای آنها اهمیت دارد و آنگاه بكوشیم تا با توجه به چارچوبهای ذهنی شان با آنها رفتار كنیم و صحبت كنیم و بالعكس ، برای همدلی با برون گرایان به آنها نشان دهیم كه آنچه می گویند و عمل می كنند با اندیشه و رفتار مردم هماهنگ است.

محترم شمردن احساس طرف مقابل

همواره رفتاری احترام آمیز داشته باشیم و احساس طرف مقابلمان را محترم بشماریم كوچك كردن همدیگر به خصوص در حضور دیگران در مناسبات و روابط ،اثر تخریبی دارد، رفتار توام با ظرافت وملایمت نه فقط شامل رفتار مودبانه می شود بلكه صفا و صداقت واقعی و اعتماد كامل نیز در بردارد.

و نکته آخر اینکه:

دو عامل اساسی ارتباط ، همان درك شدن و درك كردن است. زندگی یك مسابقه صرف نیست، می توانید با اشخاص به گونه ای رفتار كنید كه هر كس خود را یك برنده در نظر بگیرد و احساس پیروزی كند.

شرایط پیروز شدن یكی و باختن دیگری هرگز به نفع كل نیست. همگام شدن نه تنها روی دیگران ، بلكه روی ما نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر جای می گذارد .
وقتی با دیگران همگام می شویم در واقع به درون آنها می رویم و در ذهن آنها جا می گیریم و در ارتباطمان باید سعی مان در افزایش و ارتقاء بیش از پیش این رفتارها باشد و در نتیجه تجربه ای از آنها پیدا كنیم

همگام شدن موثر به ما امكان می دهد با دیگران برخورد همدلانه و به یاد ماندنی داشته باشیم .

نظرات کاربران

سلام به شما کاربر محترم وبسایت پرشین لیدی، خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر نظر خودتون رو درباره مقاله بالا برای ما بنویسید. اما لطفا از موارد زیر پرهیز کنید.

  • از کلماتی چون (عالی بود ، ممنون و ....) استفاده نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه