0

ارگاسم در زنان

www.persianlady.ir

 

ارگاسم به طور كلي در متون تخصصي به اين صورت تعريف مي شود،انقباض شديد ماهيچه اي در طي رابطه جنسي كه به همراه تغيير در برخي علايم بدني مانند تغيير در ضربان قلب، تغيير در فشار خون و تغيير در عمق و نرخ تنفس مي باشد. برخي ديگر ازمحققان در تعريف ارگاسم سعي دارند جنسيت را مجزا كنند و آن را اين گونه تعريف مي كنند: www.persianlady.ir

 

ارگاسم عبارتست از اوج لذت جنسي و رها شدن تنش هاي جنسي.

 

 

ارگاسم در مردان با احساس ذهني غير قابل اجتناب بودن انزال شروع شده و با بروز انزال پايان مي يابد. اما ارگاسم در زنان با انقباض مجراي واژينال همراه است؛ تغييرات ديگري در ارگاسم زنان ،چون حركات غير ارادي و ارادي عضلاني، زياد شدن فشار خون و افزايش تعداد ضربان قلب نيز در اين مرحله روي مي دهد.

 

ارگاسم در زنان به دو گونه است :

در حال حاضر بحث ارگاسم در زنان تبديل به يك مساله پيچيده در زناشویی شده است. برخي معتقدند ارگاسم در زنان دو شكل دارد:

ارگاسم در زنان به دو صورت ارگاسم كلوتيرال و ارگاسم واژينال است.

مفهوم ارگاسم واژينال در زنان موضوعي است كه نخستين بار توسط زيگموند فرويد مطرح گرديد.

 

وي معتقد بود كه ارگاسم كلوتيرال پديده اي مختص دوران نوجواني و مصادف با رسيدن به سن بلوغ است ولي در زنان بالغ اين ارگاسم كليتورال به ارگاسم واژينال تبديل مي گردد يعني ارگاسمي كه بدون تحريك ناحيه كليتوريس رخ مي دهد.

 

در حاليكه فرويد در مورد اظهاراتش هيچ دليل و مدرك علمي نداشت اما اين نظريه قابل تامل بوده و در اذهان زنان ، تاثيرات خاص خود را گذاشته بود.

 

بسياري از زنان وقتي از تماس زناشويي واژينال به مرحله ارگاسم نمي رسيدند احساس نقص و كمبود مي كردند چرا كه مطابق با نظريه فرويد تنها راه به ارگاسم رسيدن زنان از طريق رابطه زناشويي كلاسيكي است كه با همسرش دارد و اين طرز فكر موجب مي شد كه زوجين براي ايجاد تغيير در كيفيت و كميت ارتباط زناشويي خود تلاشي به خرج ندهند.اين در حاليست كه بسياري از زنان تنها مي توانند از طريق ايجاد تحريكات ناحيه كليتوريس در هنگام رابطه زناشويي به ارگاسم برسند.

 

از طرف ديگر در سال 1966مسترز و جانسون در زمينه مراحل تحريك جنسي، تحقيقاتي را انجام دادند كه اين تحقيقات بر روي زنان و مردان(توامان) صورت گرفت. هر چند كه چند سال قبل، كينزي سعي نموده بود مراحل فيزيولوژيك قبل و بعد از ارگاسم را مورد بررسي قرار دهد(اين مراحل عبارت بودند از: مرحله پيدايش انگيزش، پلاتو، ارگاسم و مرحله فرو نشيني).

مسترز و جانسون در طي مطالعات خود مشاهده كردند كه مرحله ارگاسم مي تواند شامل ارگاسم كليتورال و يا ارگاسم واژينال باشد.

 

 

 

www.persianlady.irهمچنين پژوهشهاي ديگري در همين زمينه نشان داد كه بافت ناحيه كليتورال به مقدار قابل توجهي به داخل ناحيه واژينال ادامه پيدا كرده است. اين مطالعات اين مساله را به اثبات رساند كه بين ارگاسم واژينال و كليتورال تفاوتي وجود نداشته و آنها دو فاز متفاوت از هم نيستند.

 

 

لذا ارگاسم در زنان به این صورت است که برخي از زنان با تحريك ناحيه كليتوريس و برخي ديگر با تحريك ناحيه واژينال به مرحله ارگاسم مي رسند.

 

 

اما در هر حال ارگاسم در هر دو دسته اين زنان يك مفهوم دارد. حتي برخي معتقدند اين ارتباط ميان ناحيه واژينال و كليتورال باعث شده كه ناحيه كليتورال پايه اي براي ارگاسم زنان به شمار آيد. همچنين يكي از مهمترين پژوهشهايي كه در اين زمينه توسط دكتر هلن كانل صورت گرفته عنوان مي كند كه ارتباط داخلي كه ميان كليتوريس و واژينال وجود دارد، منشا احساس ارگاسمي است كه زنان آن را در طي رابطه زناشويي حس مي كنند.

 

 

با اين فرض كه در اثر مقاربت در رابطه جنسي، سطح داخلي بافت كليتوريس تحريك شود. اين محقق معتقد است كه ديواره واژن همان كليتوريس است. ضمنا در برخي از زنان ناحيه كليتوريس وسيع تر بوده و لذا شدت تحريك اين دسته از زنان بايد شديد تر از سايرين باشد يعني اين دسته از زنان نياز دارند تا در هنگام ارتباط زناشويي با همسرشان، براي رسيدن به مرحله ارگاسم بيشتر مورد تحريك قرار گيرند. اين در حاليست كه زناني با بافت طبيعي و معمولي نيازي به تحريكات شديد تر و بيشتر ندارند. شناخت اين مساله در بهبود كيفيت رابطه زناشويي در زوجين كمك شايان توجهي خواهد كرد.

 

مدت زمان ارگاسم در زنان:

تخمين زده مي شود كه به طور كلي ارگاسم در زنان حدود بيست ثانيه به طول مي انجامد كه شامل انقباضات ماهيچه اي در ناحيه لگن، واژينال، رحم و .. است. البته ارگاسم در زنان در برخي ديگر خيلي زود شروع شده و خاتمه مي يابد(يعني زمان كلي ارگاسم زنان در برخی تنها در حدود يك ثانيه است در حاليكه اين ارگاسم در همين يك ثانيه ابتدا شدتش خيلي زياد است و بعد كاهش مي يابد.

 

در برخي از لحظات اين انقباضات منظم و متوالي ، توام با لرزشهاي نامنظم خواهد بود ولي در موارد ديگر وقتي زنان احساس ارگاسم مي كنند اين احساس با انقباضات لگني و … توام نمي باشد. اين مساله نشان مي دهد كه كيفيت و احساس ارگاسم در زنان مختلف مي تواند به شکلهای مختلف خود را نشان دهد و ارايه يك نسخه واحد در مورد ارگاسم زنان برای همه منطقي به نظر نمي رسد.

 

تفاوت در ميزان يا شكل ارگاسم در زنان :
همانطور كه در قسمت قبل بيان شد ارگاسم حاصل انقباض هايي غير ارادي در ماهيچه ها مي باشد كه اين انقباض ها در زنان در يك سوم بيروني مهبل و در مردان در ماهيچه هاي لگنچه صورت مي گيرد.

 
ارگاسم در زنان به شکلهای مختلفی صورت میگیرد زنان تجربه ي ارگاسم خود را به شكل هاي مختلفي بيان مي كنند، برخي مي گويند كه ارگاسم مانند يك عطسه بزرگ مي باشد و برخي هم آن را همچون صعود به يك قله ي بلند بيان مي كنند.

 

برخي ها ارگاسم را فقط در اندامهاي جنسي خود و برخي ديگر در ساير اعضاي بدنشان احساس مي نمايند. وقتي زنان به ارگاسم مي رسند، بدن آنها قدري به هم جمع شده و ماهيچه هايشان جنب و جوش پيدا مي كند. همچنين ماهيچه هاي ديواره ي مهبل به همراه ماهيچه هاي لگنچه و مخرج با ريتم منظمي منقبض مي شوند. بر خلاف مردان كه پس از ارگاسم، تمايل جنسي آنها دقايقي كاهش يافته و نعوظ آنها كاهش مي يابد، هنگامي كه زنان وارد مرحله ي آرامش شده و انقباض ماهيچه ها در آنها كاهش مي يابد، آنها مي توانند به سرعت و مجدداً به مرحله تداوم لذت بازگشته و آميزش دوباره را از همانجا شروع نمايند.

 
بسياري از زوجين تصور مي كنند كه ارگاسم در زنان مانند مردان به هنگام دخول ايجاد مي شود و نيازي به تحريك كليتوريس نيست. به همين دليل ديده مي شود كه بسياري از زنان در آميزش هاي خود به ارگاسم نمي رسند و حتي ارگاسم را با ديگر حالات چرخه ي واكنش جنسي، به ويژه تداوم لذت، اشتباه مي گيرند. اما بايد گفت كه اندام اصلي ارگاسمي زنان كليتوريس است و معمولاً زنان از تحريك هاي مهبلي به ارگاسم نمي رسند.

زنان باید به ارگاسم رسیدن را یاد بگیرند:

ارگاسم در زنـان یـک واکنش طبیعی جنسی است که تا کنون به صورت معمایی سربسته باقی مانده است. به اوج نرسیدن در حین عمل جنسی میتواند سرمنشا مشکلات فراوانی باشد. ثابت شده که ریشه بسیاری از مشکلات زناشویی در این مسئله میباشد.

ارگاسم در زنان از فرآیند پیچیده تری نسبت به مردان برخوردار است و به همین دلیل زمانی بیشتر می برد تا زنان به ارگاسم برسد.

 

ارگاسم در زنان دارای یک روند برای تخلیه است به طوری که زمان خاصی برای بوجود آمدن آن نمی توان مشخص کرد. حدود 10 درصد از زنان به ارگاسم نمی رسند یا ارگاسم آنان از طریق خود ارضایی می باشد یادگیری به ارگاسم رسیدن زنان به یک امر مهم و ضروری برای بقای زندگی زناشویی تبدیل شده است.
زن و شوهر با کسب مهارت باید بدانند که چگونه می توانند به ارگاسم مطلوب برسند. که در این میان مردان وظیفه سنگین تری دارند و بایستی با کسب مهارت در به ارگاسم رسیدن رسیدن و لذت جنسی به همسرشان کمک کنند و همچنین همسر نسبت به شوهر این وظیفه را انجام دهد.ارگاسم در مردان صرفاً با تحریکات بدنی و تماس ایجاد می شود. در حالیکه این پدیده در خانم ها بسیار پیچیده تر بوده و تا حد بسیار زیادی به شرایط روحی و ارتباط عاطفی طرفین بستگی دارد.
به ارگاسم نرسیدن زنان می تواند به دلیل بی علاقگی، اضطراب و شرایط روحی نامناسب و مقاربت به روش نادرست باشد و بعلاوه برای بعضی خانم ها این الزام وجود ندارد که با هر مقاربت الزاماً به ارگاسم برسد.

 
شاید یکی از راههای زیر گره گشای مشکل شما باشد:

1-اکثر زنان به اشتباه تصور می کنند که در طول رابطه جنسی آرامش بسیار مهم است اما آنها از این نکته غافل هستند که تنش هم در طول رابطه جنسی بسیار مهم و عامل رسیدن به ارگاسم است.زنان باید یاد بگیرند که تمام عضلات آنها ساق پا ؛شکم، باسن و… دررسیدن به ارگاسم درگیر می شوند.اکثر زنان می گویند هنگام ارگاسم انقباض در لگن را احساس می کنند.

 

 

2-اکثر زنان رابطه جنسی ذهن فعالی دارند و نمی توانند آن را بر این فعالیت متمرکز کنند. فکرهایی که تمام مغز را اشغال می کنند و به جای تحریک و تشویق جنسی منجر به واپس زدگی میل جنسی می شود.سعی کنید ذهن خود را از تمامی مسائل خالی کنید و در این لحظه فقط به همین مسئله بیندیشید.

 

 

 

3-در موارد بغرنج تر برای درمان حتما به یک پزشک مراجعه کنید و با استفاده از داروهایی تجویز شده زندگی زناشویی خود را انجات دهید تجویز پزشک در بیشتر مواقع می تواند مشکل را برطرف کند.

 

چگونه همسر خود را آماده نماييم ؟

 
در ارتباط زناشويي ،زن و مرد هر دو براي رسيدن به ارگاسم بايد همكاري كنند. نيازهاي يكديگر را برطرف نمايند. در خيلي مواقع بيشتر به نقش زنان پرداخته شده در حالي كه مردان با رفتار درست خود در رابطه ي زناشويي مي توانند باعث شوند همسرشان احساس لذت بيشتري كرده و شريك جنسي مناسب تري گردد.

ملاعبه كردن یکی از راههای به ارگاسم رسیدن زنان:

ملاعبه يعني: بازي كردن در روابط جنسي به معناي بازي با اعضاي جنسي زن مي باشد.

تحريك جنسي زن قبل از دخول، امر لازمي است. همه زنان، نقطه تحريك جنسي ويژه اي دارد. يكي از نوازش ملايم سينه ها خوشش مي آيد، ديگري از آغوش و تنگ در بغل گرفتن . لمس اعضاي تناسلي (فرج ومهبل) نيز در برخي ديگر محرك عمل است .هر مردي بايد نقاط شهوي ويژه زن خود را يافته، قبل از دخول به نوازش آنها بپردازد. برخي اعمال و تماس زود گذر دهاني تناسلي مثل بوسه اندام هاي آميزشي يكديگر نيز طبيعي به حساب مي آيد. برخي زنها از عوامل رواني بيشتر از ملامسه و تحريكات فيزيكي لذت مي برند. بيان جملات عشقي و تعريف از زيبايي واظهار علاقه بيش از حد سبب آمادگي جنسي برخي از ايشان مي شود

ارگاسم در زنان یا به عبارتی انزال هر زني مستلزم شراط خاصي است. گاهي مستلزم كارهايي كه به ظاهر بي معنا وخنده آور جلوه مي كند؛ امّا تا جايي كه ممكن است وممنوعيتي از جهت شرعي واخلاقي ندارد، بايد در تأمين آن ها كوشيد تا به ارگاسم رسیدن زنان کمک کند.

 
نقاط حساس بدن ، نقاطي هستند كه به تحريك هاي دستي و نوازش ها به شدت واكنش نشان مي دهند. علاوه بر سینه ها و اندام هاي جنسي كه حساسترين اندام هاي بدن مي باشد، لاله گوش، پشت گردن، زير بغل، انگشتان و دستها، باسن و قسمت‌هاي داخلي رانها، اطراف مخرج، پشت زانوها، مچ پا و ساقها، كف وانگشتان پا نيز ديگر اندام هاي حساس بدن را تشكيل مي دهند. بايد اين قسمت ها را به آرامي نوازش و تحريك كنيد. نوازش قسمت هاي مذكور قبل و در طول آميزش، مي تواند شما را براي شروع نزديكي كاملاً آماده نمايد

در اين مرحله (آمادگي)، در صورتي كه نقاط شهوي و محرك جنسي زن نيز به وسيله شوهر او خوب تحريك شده باشد، از ابتدا و قبل از دخول، غدد برتلن وغدد اسكن شروع به ترشح مي كنند كه در تمام مراحل جماع ادامه دارد. اين ترشحات باعث سهولت دخول آلت در مرحله بعدي مي گردد

 
حواسي چون حس ديداري و حس بساوايي در اين مرحله نقشي غير قابل انكار دارند. به زبان ديگر، مهارت هاي پيشنوازي جنسي زوجين در اين مرحله كار آرايي محسوس دارد. طرفين بايد با اعمال كردن مهارت‌هاي مقاربتي خويش هر چه بيشتر طرف ارتباطي خود را تحريك كنند. اين تحريكات نهايتاً سبب تقويت ميل جنسي شده و سرانجام زوجين در آستانه مرحله سوم (ارگاسم ) قرار مي گيرند. مرد كاردان و با تجربه به كسي گفته مي شود كه ارگاسم خود را مهار كرده و آن را با اوج لذت جنسي زن هماهنگ سازد

نظرات کاربران

سلام به شما کاربر محترم وبسایت پرشین لیدی، خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر نظر خودتون رو درباره مقاله بالا برای ما بنویسید. اما لطفا از موارد زیر پرهیز کنید.

  • از کلماتی چون (عالی بود ، ممنون و ....) استفاده نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه