بانوی پارسی

نگهداری مواد غذایی

نگهداری میوه ها

نگهداری طولانی مدت قارچ برای نگهداری طولانی مدت قارچ، آنها را در پاکت کاغذی پیچانده در یخچال قرار دهید . در این صورت قارچ شما تا روزها تازه و سفید می مانند.قارچ منبع عظیمی از ادامه مطلب